sluizen

sluizen

The 5 Best Computer Chess Engines

Computers are the future of chess. Almost everyone agrees on that.
But the statement doesn’t go far enough. By and large,computers are also the present of chess.
With the question of man vs. machine long-ago settled over the chessboard, the field of computer chess is now a collaboration between some of the most dedicated chess teachers in the world (the developers), and the best students in the history of chess: the engines themselves.
Gobbling up every bit of chess knowledge given to them, computer chess engines are getting better at a faster rate. The machines have left humans to play among themselves as the computers probe further into the chess unknown.
They are playing higher levels of chess than anyone imagined, and sometimes even the best humans can scarcely understand the insanely nuanced maneuvers the computers play seemingly without effort. Behind the scenes, of course, the engines are busy calculating millions of variations, which -- added to their superior ability to judge resulting positions -- allows them to play chess more accurately than ever before.
While any decent chess program could easily beat the world's top humans, there are vast differences in strength among the ranks of the engines.  
Just as Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Vishy Anand, Veselin Topalov, and Hikaru Nakamura(et al.) rule the world of human chess, so too do the elite engines dominate computer chess. 
Here are the top five strongest computer chess engines. Let us know your thoughts on computer chess in the comments and on Facebook


5. Gull 2.8b
Rating: 3214
Gull is a relative newcomer on the elite computer chess scene. This free and open-source engine is helmed by Vadim Demichev and was inspired by two older chess programs, Ivanhoe and Strelka.
Gull gained 11 rating points in the new CCRL 40/40 pure rating list (a method that allows only one version per engine family, removing distortion), earning it the number-five slot in the ranks of the known universe’s best chess players.


4. Fire 4
Rating: 3229

Fire is a free engine that used to be (but no longer is) open source.
In development since 2010, Fire is another fast riser in the world of computer chess. It gained 16 rating points in the CCRL pure list compared to its normal database rating, the most of any engine in the top 15.


3. Houdini 4
Rating: 3277



Houdini, a commercial engine, used to be the strongest in the world, and remains a very formidable chess program.
According to its creators, “the name Houdini was chosen because of the engine's positional style, its tenacity in difficult positions and its ability to defend stubbornly and escape with a draw – sometimes by the narrowest of margins.”






2. Stockfish 6
Rating: 3318

This article is about the top five computer engines, but really it's the top two and everything else. That’s how far Stockfish and Komodo are ahead of the rest of the field. The computer king title regularly changes hands between these two engines, easily the two strongest in chess history.
The best thing about Stockfish is that it is completely free, open source, and cross-platform.
Stockfish also emerged victorious in one of the most entertaining Chess.com events ever,beating a "cyborg" Hikaru Nakamura, who played against Stockfish with the help of an older, weaker chess engine.



1. Komodo 9
Rating: 3340

Komodo, the leading commercial program, was the undisputed champ of 2014 before being briefly eclipsed by the new version of Stockfish this year. Its developers then released Komodo 9, which is about 50 rating points better than its predecessor.
Here’s what the popular Chess.com video author GM Roman Dzindzichashvili has to say about Komodo:
“I am extremely impressed by Komodo's play. I watched and analyzed every game and it was absolutely flawless positional chess, the likes of which has never been seen before by an engine or human.”
Regiobode - woensdag 5 augustus 2015                      


DIEREN - Het was tot het einde, tot zelfs het laatste uur toe, bloed­stollend spannend in sporthal Theothorne. Daar werd het Open NK Schaken gehouden en het toernooi beleefde donderdag zoals gezegd een spannende apotheose. Uiteindelijk won Dimitri Reinder­man, omdat hij sterkere tegen­standers had verslagen dan de Rus Vyacheslav Ikonnikov, die evenveel punten (7) had vergaard in het toernooi. Amsterdammer Reinderman .plaatste zich met zijn zege ook voor het NK van 2016 en was bij de prijsuitreiking door Jeroen Smoorenburg van sponsor Condigne, dolblij met de trofee en het prijzengeld. En dat het spannend was in de Dierense sporthal, bleek al uit het feit dat achter Reinderman en Ikonnikov, liefst drie schakers op een gedeel­de plek eindigden: L’Ami, Van Foreest en Morabiabadi. Naast de wedstrijden voor de meesters en grootmeesters, was het Open NK vooral een groot schaakfeest. Toernooidirecteur Ap Lammers keek bij de sluiting dan ook terug op een mooi toernooi waarin de doelstelling - groeien - was gehaald. Hij had genoten van de spanning tot de laatste minuut in de verschillende groepen, van alle diversiteit, met spelers van 7 tot 90 jaar, en toch nog aardig wat vrouwelijke schakers. En hij blikte alvast vooruit naar 2018, als de 50ste editie van het toernooi wordt gehouden - foto: Han Uenk

Tata Steel Chess 2015

HANS REE
Magnus Carlsen maakte tijdens het Tata Steel toernooi een grappige opmerking over zijn serie winstpartijen en de serie van zeven die Fabiano Caruana vorig jaar in het toernooi om de Sinquefield Cup in Saint Louis maak­te.
Carlsen had bij Tata zes partijen achter elkaar gewonnen. Hij zei toen dat zelfs als hij op zeven zou komen, de presta­tie van Caruana toch groter was, omdat die in Saint Louis sterkere tegenstanders had gehad, „zoals ik bijvoorbeeld”. Carlsen had in het Tatatoernooi van Caruana gewonnen, zodat het leek alsof hij wilde zeggen dat een overwinning van Caruana op hem een grotere prestatie was dan zijn ei­gen overwinning op Caruana.
Het deed me denken aan de eerste wereldkampioen Wil­helm Steinitz, die naar verluidt ooit voor een belangrijk toernooi zei dat hij een groot voordeel had ten opzichte van de andere deelnemers, omdat die tegen Steinitz moesten spelen, en hij niet. Of Steinitz dat echt zei weet ik niet, maar apocriefe anekdotes kunnen ook verhelderend zijn.
Er zijn puristen die daar anders over denken. Zoals de bey van Tunis een koliek kreeg als hij de Nederlandse vlag hoor­de wapperen, zo krijgt de eminente Engelse schaakhistori­cus Edward Winter een woede-infarct als hij een schaak- anekdote leest die begint met „er is eens geschreven dat ooit, ergens...” Winter heeft gelijk, maar voor mijn vage Steinitz-anecdote bepleit ik clementie, want mijn schaak­boeken zitten in verhuisdozen.
Carlsen zei dat hij zijn overwinningen op Caru­ana en Aronian als zijn beste partijen in het Ta­tatoernooi beschouwde. Die tegen Caruana beviel me het meest, door Carl­sens avontuurlijke spel. Sommige onvermoeiba­re spelers van het Tata­toernooi zijn alweer uit­gezwermd naar nieuwe strijdtonelen. Hou Yifan speelt nu in het Gibraltar Open en Carlsen, Carua­na en Aronian beginnen op 2 februari aan de Grenke Classic in Baden-Baden, een achtkamp waar ze Anand zullen treffen. We komen niet te­kort aan topschaak.

Fabiano Caruana - Magnus Carlsen, Tata zesde ronde

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 g6 4. Lxc6 dxc6 5. d3 Lg7 6. h3
Pf6 7. Pc3 b6 8. Le3 e5 Nonchalance of bijzondere voorbe­reiding? De complicaties na 9. Pxe5 Pxe4. 10. Df3 lijken gun­stig voor wit. 9. 0-0 
Maar Caruana gaat er niet op in. 9...0-0 10. a3 De7. 11. Dbl Ph5. 
12. b4 f5 Scherp gespeeld door beide partijen. Carlsen gaat voor zijn koningsaanval op de da- mevleugel een pion geven. 13. bxc5 f4 14. Ld2 bxc515. Db3+ Le6. 16. Da4 Tac8. 17. Da5 g5
Solider was 17...c4 18. Pa4 c5, maar Carlsen laat zich niet afleiden van zijn aanval. 18. Pa4 g4. 19. hxg4 Lxg4 20. Dxc5 Df6 21. Ph2  Misschien was 21. Tfbl beter, om met de koning via fl te kunnen vluch­ten, maar het blijft zeer gevaarlijk, bijvoorbeeld 21. Tfbl Lxf3 22. gxf3 Dh4 23. Kfl (23. Kg2 is beter) Pg3+ met win­nende aanval. 21...f3

Een sterk stukoffer. 22. Pxg4 Dg6 23. De7 Wit kan het stuk niet houden, want na 23. Pe3 is 23...Pf4 te sterk. 23...fxg2 24. Tfbl Dxg4 25. Dg5 De2 26. De3 Dg4 27. Dg5 Dxg5 28. Lxg5 Pf4
Ook in het eindspel houdt zwart aanval. 29. Lxf4 Begrijpelijk dat wit pion g2 wil verwijderen, maar dit geeft nieuwe problemen. 29...exf4 30. Kxg2 f3+ 31. Kfl
31. Kh3 was iets beter, maar ook uiterst hachelijk.
31...Tf4 Zwart neemt de kwaliteit niet, maar speelt op mat. 32. c3 Td8 33. d4 Lh6 Nog sterker was 33...Lxd4, want na 34. cxd4 Th4 zou wit mat gaan. 34. Kei Txe4+ 35. Kdl c5 Weer een mooie zet. Na 36. Pxc5 komt 36...Te2, omdat dan 37. Tb2 niet meer gaat. 36. Kc2 cxd4 37. Kd3 Te2 38. c4 Tx£2 39. Tdl Te2 Wit gaf op.