sluizen

sluizen

Het remiseaanbod

Het remiseaanbod (door Jan en Huub Blom)

Aan het beëindigen van een partij door middel van overeenkomst zitten twee kanten.
De ene partij(voor het gemak verder ‘wit’ genoemd) doet het voorstel er remise van te maken, de andere partij (die we verder ‘zwart’ zullen noemen) gaat er al dan niet mee akkoord.
Gaat zwart er mee akkoord dan is het remise, zo niet, dan wordt er verder gespeeld.
Dit lijkt allemaal simpel, de praktijk leert anders.

het aanbieden van remise

Voor het aanbieden van remise bestaat een helder omschreven procedure.  De tegenstander heeft gezet, nu is het jouw beurt. Je denkt eens na, je doet je zet, je laat je stuk los en je zegt: ‘Ik bied remise aan.’  En pas als je uitgesproken bent, druk je je klok in. Remise bied je dus aan nadat je je stuk hebt losgelaten en voordat je de klok indrukt. Druk je eerst de klok in en bied je daarna remise aan, dan is dat formeel het hinderen van (want praten tegen) je tegenstander.
Het aanbieden van remise moet op je notatieformulier worden vastgelegd. Bij de zet waarop je het doet, noteer je: = .
De juiste manier puntsgewijs:
-          de zet uitvoeren op het bord
-          remise aanbieden (dus in eigen tijd)
-          de klok indrukken
-          je zet noteren en in de notatie het remiseaanbod vermelden door (=) achter de zet te schrijven
Als een speler remise aanbiedt maar zijn zet nog niet heeft uitgevoerd op het bord, dan is het remiseaanbod wel van kracht. De tegenstander kan het aanbod direct aannemen ( bijvoorbeeld om mat in één te voorkomen of omdat hij nog maar een paar seconden op de klok heeft), maar hij heeft het recht om eerst de zet af te wachten

het accepteren c.q. afslaan van het aanbod

De tegenstander kan op diverse manieren te kennen geven dat ie je aanbod accepteert:
-          door er mondeling mee akkoord te gaan
-          door het uitsteken van een hand met de bedoeling daarmee er één van jou te gaan schudden
-          door het notatieformulier te ondertekenen en de uitslag ½ - ½ te noteren

De tegenstander kan je aanbod afslaan door
-          te zeggen dat ie door wil spelen
-          een zet te doen
-          een stuk aan te raken met de intentie daarmee een zet te doen.

Een remiseaanbod kan niet worden aangehouden. Het is maar één zet van kracht.  Je kunt dus in principe bij je volgende zet weer remise aanbieden en daarna weer en weer. Hiermee moet je echter voorzichtig zijn, want het herhaaldelijk aanbieden van remise kan worden opgevat als het hinderen van je tegenstander.  Welke frequentie hinderlijk is en welke nog door de beugel kan, wordt in de voorschriften niet vermeld. Kennelijk hangt dat van het incasseringsvermogen van je tegenstander af (zoals ook het geval is bij sissen, fluiten, trommelen enz.)
Wordt dat remise aanbieden van je als hinderlijk ervaren, dan kan de arbiter/wedstrijdleider je een waarschuwing geven. Helpt dit niet, dan geeft Huub de speler die gehinderd wordt extra bedenktijd.  Helpt dit ook niet, dan kan het je de partij kosten.

wanneer/waarom bied je remise aan?

Niet zelden is het aanbieden van remise een sluiproute om dreigend verlies te ontlopen. Zwart staat al wat minder, niet echt verloren, maar ziet de toekomst somber in. Omdat je maar nooit weet hoe een koe een haas vangt, biedt zwart remise aan. Als je tegen Joop speelt, dan kun je de gok wagen, maar fraai en sportief is het niet en een heer van stand komt niet op het idee.
Een heer van stand biedt geen remise aan omdat hij dreigt te verliezen, maar omdat hij niet kan winnen. Hij staat beter, heeft een voordeeltje, maar geen idee hoe hij dit in winst moet omzetten.  Dat vindt de heer van stand natuurlijk jammer, maar hij accepteert dat hij geen ijzer met handen kan breken. Alleen in die omstandigheid biedt hij remise aan.
Hieromtrent staat uiteraard niets in de voorschriften. Het heeft iets te maken met oude waarden van mannen die nog met een vulpen schrijven. Met omgangsvormen en respect, zo je wil.

En nu weten jullie alles over het remiseaanbod wat ik er van weet.

Bijlagen:

Uit het FIDE-reglement
Artikel 9.1.b
Een speler die remise wil aanbieden, dient dit te doen nadat hij zijn zet op het schaakbord heeft gedaan, en voordat hij zijn klok stilzet en de klok van zijn tegenstander in gang brengt. Een remiseaanbod op elk ander moment tijdens de partij is wel geldig, maar moet worden getoetst aan artikel 12.6. Aan het aanbod kunnen geen voorwaarden worden verbonden. In beide gevallen kan het aanbod niet worden ingetrokken en het blijft van kracht totdat de tegenstander het aanneemt, het mondeling afwijst, het afwijst door een stuk aan te raken met de bedoeling er een zet mee te doen of het te slaan, of de partij op een andere wijze is beëindigd.
Artikel 12.6
Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen. Hieronder vallen ook onredelijke claims of onredelijke remisevoorstellen, of het maken van lawaai of het anderszins laten klinken van geluiden in het spelersgebied.

Anand behoudt zijn titel.

 

As is known, 12 games with classic time control ended in a draw of 6-6, so in accordance with the rules, the chess champion was determined through additional rapid chess games. The opponents had to play four games with a control of 25 minutes to the end plus 10 seconds per move. The struggle proceeded extremely tensely and dramatically.

In the first game, Boris Gelfand played White. The game shaped up to be quite charged, with each side having chances to win, but eventually all the pieces ended up being exchanged and a draw was recorded.

In the second game after Anand’s opening, playing White, he won a pawn, but Black got its compensation in the form of two bishops. In stubborn defence Gelfand reached a drawish position, but spent a lot of time dealing with the problems in front of him, and under the most acute time pressure he made an error and lost.

In the third game the challenger, using the uncertain play of his opponent, reached a winning position; he could have at one moment left with an extra piece, but did not notice this opportunity. However, Gelfand won a pawn and maintained good chances for success, but made a mistake and missed his opponent’s counterplay. Then Anand made several errors and White got two extra pawns in a rook ending. But at the fall flag the challenger once again made a mistake and it soon ended in a draw.

In the final game, Anand, playing White, had to reach a tie in order to retain the title. He tried to simplify his position too linearly and as a result the game quickly moved out of the opening to the end with somewhat better chances for Black, which had the advantage of two bishops. However, Anand showed resourcefulness and perseverance in his defence and managed to keep his balance.

Thus, the tiebreak ended with a score of  2.5-1.5  in favour of Viswanathan Anand, who retained his world title.

Voor de 4 partijen KLIK HIER!

Anand - Gelfand 2012

De strijd om het wereldkampioenschap 2012Anand en Gelfand naar verlenging

In Moskou is maandag (28 mei) ook de laatste (twaalfde) partij in de WK-tweekamp tussen Viswanathan Anand en Boris Gelfand in remise geëindigd. De eindstand in de tweekamp is daarmee op 6-6 gekomen.

WOENSDAG vanaf 12 uur spelen beide spelers met versneld tempo nu de tie-break om de wereldtitel.

Partij 1:
Viswanathan Anand en Boris Gelfand zijn de tweekamp om de wereldtitel schaken begonnen met een snelle remise. De Indische titelverdediger en zijn Israëlische uitdager besloten na 24 zetten het punt te delen.
De 42-jarige Anand begon vrijdag in Moskou met de witte stukken aan zijn derde titelverdediging sinds 2007. Zijn 1 jaar oudere uitdager speelt de komende 3 weken voor de eerste keer in zijn carrière om de wereldtitel. De WK-strijd vindt voor het eerst sinds 1985 weer plaats op Russische bodem, sinds de legendarische duels tussen Anatoli Karpov en Garry Kasparov.

Partij 3:
Bij de tweekamp om de wereldtitel schaken is vandaag ook de derde partij in remise geëindigd. Nadat Viswanathan Anand en zijn uitdager Boris Gelfand in de eerste twee partijen twee vlugge puntdelingen overeenkwamen, gingen beide grootmeesters in de derde partij voor het eerst 'diep'. Na bijna 4 uur schaken eindigde het duel in Moskou echter weer in remise.
Anand verkreeg met de witte stukken het initiatief, waarna zijn Israëlische opponent een pion offerde om zijn stukken beter te kunnen positioneren. De Indiase titelverdediger probeerde in de slotfase dat lichte voordeel uit te buiten, maar zag geen mogelijkheid om Gelfand tot overgave te dwingen. 'In tijdnood vond ik niet de juiste voortzetting', erkende Anand.

Partij 7:
Tussenstand 4-3 voor Boris.
Veel gelijkspel dus, maar vandaag de eerste pot die niet in een remise eindigde, waarin Boris (wit) dus won. Vishy (zwart) kwam eigenlijk nooit echt aan spelen toe. De opening liet de A-pion als een zwaktepunt die tot op het einde cruciaal bleek. Ook had Vishy een zwakke bisschop tov een sterke van Boris

Partij 8:
Anand straft blunder Gelfand af.
Viswanathan Anand heeft de stand bij de tweekamp om de wereldtitel schaken weer gelijkgetrokken. De Indiër won in Moskou de achtste partij tegen Boris Gelfand al na 17 zetten en herstelde zo het evenwicht na de nederlaag die hij een dag eerder leed tegen de Israëliër.

Partij 9:
Viswanathan Anand en Boris Gelfand geven elkaar tijdens de tweekamp om de wereldtitel schaken geen duimbreed toe. In de negende partij kwamen beide grootmeesters na een lange strijd remise overeen, waardoor de stand 4,5-4,5 werd.
De Indiase titelhouder probeerde zijn Israëlische opponent te verassen met een nieuwtje in de Nimzo-Indische verdediging, maar dat mislukte faliekant. Na een zet of 20 had Gelfand een zeer prettige uitgangspositie. Hij slaagde er echter niet in de voortzetting naar winst te vinden.
Anand trok met toren en paard een barrière op die door Gelfand met zijn dame niet viel te slechten. Na vijf uur denkwerk stelde de wereldkampioen na de 49e zet deling van het punt voor. Dat werd door de Israëliër geaccepteerd, tot grote opluchting van Anand. 'Ik heb de belangrijkste velden in mijn stelling verdedigd zoals FC Barcelona dat doet', reageerde hij.

Isidorus van Sevilla

4 april: Isidorus van Sevilla, beschermheilige van het internet
(Cartagena, 560 - Sevilla, 4 april 636), ook wel Isidoor genoemd, was aartsbisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. Hij geldt als de beschermheilige van het internet. Zijn feestdag is 4 april. Isidorus werd heilig verklaard in 1598. In 1722 werd hij verheven tot kerkleraar.

Leven

Isidorus, geboren in Cartagena, was de zoon van ene Severianus en Theodora en leefde in Spanje in de vroege Middeleeuwen. Zijn familie leverde verschillende belangrijke geestelijken zoals zijn broers Leander en Fulgentius, beiden bisschop, en zijn zuster Florentina die talrijke kloosters stichtte. Hij volgde zijn broer Leander op als aartsbisschop van Sevilla. Zijn broer Fulgentius was bisschop van Astigi. Isidorus was bisschop in de roerige tijd na de val van het West-Romeinse Rijk. Hij probeerde de Gotische cultuur van de Visigoten, die Spanje sinds de Grote Volksverhuizing bezet hielden, met de overgeleverde cultuur van het Romeinse Rijk en de christelijke leer te combineren. Hij roeide eveneens de laatste resten van het arianisme uit toen hij de Visigotische koning Reccared I bekeerde tot katholicisme. Hij nam prominent deel aan het concilie van Sevilla in 619 en het Vierde Concilie van Toledo in 633. Tijdens dit laatste concilie stelde hij de oprichting van seminaries bij de Spaanse kathedralen verplicht. Grieks, Hebreeuws en de vrije kunsten maakte hij daar tot verplichte vakken, terwijl hij rechten en medicijnen aanmoedigde. Hij is daarmee voor een groot deel verantwoordelijk voor het behoud van de klassieke kennis in Spanje.

Encyclopedist

Isidorus schreef meerdere boeken, maar is vooral bekend als de eerste samensteller van een encyclopedie, de twintigdelige Etymologiae. Andere geschriften van Isidorus zijn biografische woordenboeken, synoniemenwoordenboeken ("De differentiis verborum", "De differentiis rerum", "Synonyma") en kronieken ("Chronicon"). Daarnaast verschenen theologische, taalkundige en natuurhistorische werken van zijn hand. Zijn encyclopedie was gedurende de middeleeuwen zeer populair en werd talloze malen gekopieerd. Er zijn nog vele handschriften van bewaard geblevenBeschermheilige
Isidorus is vanwege zijn encyclopedisch werk de beschermheilige van de catalogus, de encyclopedie en sinds 2005 het internet. Hij wordt afgebeeld met een inktpot, een ganzenveer en een boek. Soms draagt hij vanwege zijn prediking een bijenkorf bij zich. Tegenwoordig wordt hij ook afgebeeld met een computer of een toetsenbord[1].