sluizen

sluizen

Tata Steel Chess 2015

HANS REE
Magnus Carlsen maakte tijdens het Tata Steel toernooi een grappige opmerking over zijn serie winstpartijen en de serie van zeven die Fabiano Caruana vorig jaar in het toernooi om de Sinquefield Cup in Saint Louis maak­te.
Carlsen had bij Tata zes partijen achter elkaar gewonnen. Hij zei toen dat zelfs als hij op zeven zou komen, de presta­tie van Caruana toch groter was, omdat die in Saint Louis sterkere tegenstanders had gehad, „zoals ik bijvoorbeeld”. Carlsen had in het Tatatoernooi van Caruana gewonnen, zodat het leek alsof hij wilde zeggen dat een overwinning van Caruana op hem een grotere prestatie was dan zijn ei­gen overwinning op Caruana.
Het deed me denken aan de eerste wereldkampioen Wil­helm Steinitz, die naar verluidt ooit voor een belangrijk toernooi zei dat hij een groot voordeel had ten opzichte van de andere deelnemers, omdat die tegen Steinitz moesten spelen, en hij niet. Of Steinitz dat echt zei weet ik niet, maar apocriefe anekdotes kunnen ook verhelderend zijn.
Er zijn puristen die daar anders over denken. Zoals de bey van Tunis een koliek kreeg als hij de Nederlandse vlag hoor­de wapperen, zo krijgt de eminente Engelse schaakhistori­cus Edward Winter een woede-infarct als hij een schaak- anekdote leest die begint met „er is eens geschreven dat ooit, ergens...” Winter heeft gelijk, maar voor mijn vage Steinitz-anecdote bepleit ik clementie, want mijn schaak­boeken zitten in verhuisdozen.
Carlsen zei dat hij zijn overwinningen op Caru­ana en Aronian als zijn beste partijen in het Ta­tatoernooi beschouwde. Die tegen Caruana beviel me het meest, door Carl­sens avontuurlijke spel. Sommige onvermoeiba­re spelers van het Tata­toernooi zijn alweer uit­gezwermd naar nieuwe strijdtonelen. Hou Yifan speelt nu in het Gibraltar Open en Carlsen, Carua­na en Aronian beginnen op 2 februari aan de Grenke Classic in Baden-Baden, een achtkamp waar ze Anand zullen treffen. We komen niet te­kort aan topschaak.

Fabiano Caruana - Magnus Carlsen, Tata zesde ronde

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 g6 4. Lxc6 dxc6 5. d3 Lg7 6. h3
Pf6 7. Pc3 b6 8. Le3 e5 Nonchalance of bijzondere voorbe­reiding? De complicaties na 9. Pxe5 Pxe4. 10. Df3 lijken gun­stig voor wit. 9. 0-0 
Maar Caruana gaat er niet op in. 9...0-0 10. a3 De7. 11. Dbl Ph5. 
12. b4 f5 Scherp gespeeld door beide partijen. Carlsen gaat voor zijn koningsaanval op de da- mevleugel een pion geven. 13. bxc5 f4 14. Ld2 bxc515. Db3+ Le6. 16. Da4 Tac8. 17. Da5 g5
Solider was 17...c4 18. Pa4 c5, maar Carlsen laat zich niet afleiden van zijn aanval. 18. Pa4 g4. 19. hxg4 Lxg4 20. Dxc5 Df6 21. Ph2  Misschien was 21. Tfbl beter, om met de koning via fl te kunnen vluch­ten, maar het blijft zeer gevaarlijk, bijvoorbeeld 21. Tfbl Lxf3 22. gxf3 Dh4 23. Kfl (23. Kg2 is beter) Pg3+ met win­nende aanval. 21...f3

Een sterk stukoffer. 22. Pxg4 Dg6 23. De7 Wit kan het stuk niet houden, want na 23. Pe3 is 23...Pf4 te sterk. 23...fxg2 24. Tfbl Dxg4 25. Dg5 De2 26. De3 Dg4 27. Dg5 Dxg5 28. Lxg5 Pf4
Ook in het eindspel houdt zwart aanval. 29. Lxf4 Begrijpelijk dat wit pion g2 wil verwijderen, maar dit geeft nieuwe problemen. 29...exf4 30. Kxg2 f3+ 31. Kfl
31. Kh3 was iets beter, maar ook uiterst hachelijk.
31...Tf4 Zwart neemt de kwaliteit niet, maar speelt op mat. 32. c3 Td8 33. d4 Lh6 Nog sterker was 33...Lxd4, want na 34. cxd4 Th4 zou wit mat gaan. 34. Kei Txe4+ 35. Kdl c5 Weer een mooie zet. Na 36. Pxc5 komt 36...Te2, omdat dan 37. Tb2 niet meer gaat. 36. Kc2 cxd4 37. Kd3 Te2 38. c4 Tx£2 39. Tdl Te2 Wit gaf op.